Fundacja CZAS NADZIEI

Podstawowym celem działalności fundacji jest pomoc rodzinom chorych dzieci.