Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo, jako identyfikacji graficznej dla Fundacji Czas Nadziei. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 300 zł.

 

Konkurs jest otwarty, co znaczy, że każdy może wziąć w nim udział. Wszystkie pytania dotyczące konkursu mogą być zadawane wyłącznie drogą mailową pod adres: fundacja@czasnadziei.pl

Regulamin konkursu otwartego,  na wykonanie logo – znaku graficznego dla:

Fundacja Czas Nadziei

§ 1

Organizatorem konkursu jest Fundacja Czas Nadziei z siedzibą: 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 54b.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo – znaku identyfikacji graficznej dla Fundacji Czas Nadziei.

§ 3

Przeznaczenie logo – znaku identyfikacji graficznej: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Fundację Czas Nadziei

§ 4

Konkurs jest otwarty co oznacza, ze udział może wziąć w nim każdy. Wszystkie pytania dotyczące konkursu mogą być zadawane wyłącznie drogą mailową pod adres: fundacja@czasnadziei.pl

§ 5

Forma zgłoszenia pracy do konkursu:

a) Podpisaną pracę – maksymalnie 3 projekty w formacie JPG (300 dpi) lub CDR – należy nadsyłać do 15.09.2013r na adres email: fundacja@czasnadziei.pl.

b) Wyniki konkursu oraz bieżące informacje zostaną ogłoszone i prezentowane na stronie Fundacji – www.czasnadziei.pl.

c) Prace zgłaszane mogą być tylko drogą elektroniczną.

d) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac.

e) Projekt loga powinien zawierać nazwę fundacji.

f) Zgłoszenie pracy, w treści maila musi zawierać: nazwę pracy (projektu), imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego, adres mail – jeżeli jest inny niż ten z którego wpłynęło zgłoszenie.

§ 6

Autor biorący udział w konkursie, który nadeśle pod wskazany adres mailowy prace, tym samym zgadza się na przeniesienie autorskich praw majątkowych od przesłanych prac na organizatora konkursu, oraz akceptuje niniejszy regulamin.

§ 7

Osoby zgłaszające się do konkursu zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

§ 8

O wynikach zadecyduje jury, które tworzy zarząd Fundacji Czas Nadziei.

§ 9

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (brutto) ufundowaną przez Fundację Czas Nadziei.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
Wyniki konkursu oraz bieżące informacje zostaną ogłoszone i prezentowane na stronie Fundacji Czas Nadziei.

2013-08-22T16:09:42+02:00