Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim ludziom wrażliwych, dobrych serc,
którzy w roku 2016 w różny sposób
wsparli Podopiecznych Fundacji.

Wam wszystkim życzymy
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
pokoju, zdrowia i radosnego, wigilijnego czasu
spędzonego wśród najbliższych.
Nowy Rok 2017 niech Wam przyniesie
wiele ludzkiej życzliwości i dobra!

Dziękujemy darczyńcom, sponsorom, firmom, instytucjom oraz mediom, które współpracowały z Fundacją na rzecz pomocy Rodzinom, w których chorują dzieci.

Szczególnie dziękujemy szkołom i rzeszom wolontariuszy za okazaną życzliwość i chęć niesienia pomocy.

Dziękujemy także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w zbiórkę nakrętek dla podopiecznych Fundacji Czas Nadziei.

Życzenia Świąteczne FUNDACJA CZAS NADZIEI

2016-12-22T10:42:14+01:00