head-300x98replas

Wciąż zbieramy plastikowe nakrętki. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają, wszystkim zaangażowanym w akcję!

Jeśli tylko chcesz pomóc, również zbierasz nakrętki, możesz włączyć się w pomoc dzieciom!

 

Co robimy z nakrętkami?

Zebrane nakrętki odbiera od nas firma REPLAS. Po zważeniu i przetransportowaniu firma wpłaca pieniądze na konto Fundacji.

Na co przeznaczamy pieniądze?

Pieniądze uzyskane ze zbiórki nakrętek przeznaczamy na bieżące potrzeby naszych podopiecznych.

LUB jeśli Ktoś chce nakrętki przeznaczyć dla konkretnej osoby, fundusze ze sprzedaży tej konkretnej ilości trafiają bezpośrednio na subkonto wskazanego dziecka w naszej Fundacji.

 

Jak można przekazać nakrętki?

Koordynatorem akcji jest Dariusz Suchecki. Jeśli chcesz włączyć się w akcję lub po prostu oddać zgromadzone nakrętki skontaktuj się z Darkiem 🙂

Darek

Dariusz Suchecki

Koordynator akcji

„Nakrętka Nadziei”

tel: 781 138 314

indeks

2017-06-07T11:26:04+02:00