Loading...
Wesprzyj2022-05-23T10:42:43+02:00

FUNDACJA CZAS NADZIEI
ul. Lipińskiego 54b, 38-500 Sanok

Biuro: ul. 3 Maja 23, 38-500 Sanok

tel. 607 491 497

KRS 0000461742

15 8642 1184 2018 0037 4228 0001
SWIFT: POLUPLPR PL

Drodzy Państwo!

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie działalności statutowej Fundacji Czas Nadziei, która powstała w Sanoku, w maju 2013 roku. Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom i ich rodzinom.

Naszych podopiecznych wspieramy poprzez pomoc w organizacji leczenia, zakup potrzebnych leków czy sprzętu medycznego, pomoc w kosztach dojazdu do często bardzo odległych szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych. Środki finansowe Fundacja pozyskuje poprzez własną działalność, organizacje imprez charytatywnych i zbiórek na konkretne cele oraz z darowizn od osób i instytucji.

Nasza nowo powstała Fundacja nie jest w stanie pokryć z własnych środków wszystkich kosztów. W związku z tym, zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową lub materialną w postaci produktów lub gadżetów. Ewentualną pomoc finansową prosimy kierować na konto Fundacji: 15 8642 1184 2018 0037 4228 0001. Zebrane fundusze, pozwolą nam na konkretną pomoc skierowaną do podopiecznych Fundacji.

Wierzymy, że sytuacja dzieci dotkniętych ciężko chorobą, nie jest Państwu obojętna.
Za zrozumienie i wsparcie naszej inicjatywy z serca dziękujemy.

Z wyrazami szacunku

Rafał Jasiński

Fundacja Czas Nadziei

ul. 3 Maja 23
38-500 Sanok

NIP: 6871957419
KRS: 0000461742

tel. 607 491 497