Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu IV Wielkiego Pikniku Rodzinnego.

Dziękujemy Sponsorom, Wolontariuszom, instytucjom nas wspierającym i całej armii ludzi Dobrej Woli.

Pomóc Maksiowi w zebraniu potrzebnej kwoty na operację można w każdej chwili wpłacając pieniądze na subkonto Maksia.

PBS BANK 85 8642 1184 2018 0037 4228 0002

 

2016-06-21T08:21:39+02:00